Obchodní podmínky

“PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE; V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.”

ÚVODNÍ STANOVENÍ

V následujícím textu bychom vám rádi přiblížili nákup v našem internetovém obchodě na adrese www.mameradipsy.cz; a sdělili veškeré informace, které jsou pro vás v souvislosti s nakupováním „přes internet“ podstatné.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se uplatní na nákup v internetovém obchodě na adrese www.mameradipsy.cz, provozovaném společností Máme rádi psy, s.r.o., IČ: 02745933, se sídlem Újezd 595/11, 150 00 Praha 5 - Malá Strana, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223246 (dále jen „e-shop“); a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu.

Podmínky a znění kupní smlouvy jsou vám k dispozici před, v průběhu, i po uzavření smlouvy; a to na stránkách e-shopu v textové podobě způsobem, který vám umožňuje jak jejich tisk, tak uložení do Vašeho počítače či jiného zařízení.

Odesláním objednávky, jak je uvedeno níže, dáváte najevo, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte. Tyto Podmínky si před objednáním zboží tedy pozorně přečtěte a především věnujte pozornost vašim právům a povinnostem.

Budete-li mít pocit, že něco není v pořádku, kontaktujte nás na e-mailu klub@mameradipsy.cz Případné nedorozumění se jistě vysvětlí, nebo se dohodneme ke vzájemné spokojenosti. Zamezíme tak dalším sporům.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Prodávajícím se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Máme rádi psy, s.r.o., IČ: 02745933, se sídlem Újezd 595/11, 150 00 Praha 5 - Malá Strana, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 223246 (dále jen „prodávající“).

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu (dále jen „kupující“).

Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží, uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím e-shopu (dále jen „kupní smlouva“).

Spotřebitelem se rozumí kupující, který s prodávajícím uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

Zbožím se rozumí věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.

Nákupním košíkem je část e-shopu, ve které je kupujícímu umožněna zejména rekapitulace nákupu a rekapitulace zákonem požadovaných informací.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen jako „OZ“ nebo „občanský zákoník“.

REGISTRACE

V našem e-shopu se můžete zaregistrovat, čímž získáte uživatelský účet a při dalších objednávkách tak nebudete muset zadávat údaje poskytnuté při registraci. Registrace není uzavřením rámcové nebo obdobné smlouvy a při každém nákupu se tak použijí obchodní podmínky platné v okamžiku nákupu.

Při registraci udávejte pouze správné a pravdivé údaje, za případnou újmu způsobenou zadáním nesprávných údajů odpovídá kupující. Registrací souhlasíte se zpracování osobních údaje v rozsahu uvedeném v dokumentu nazvaném Souhlas se zpracováním osobních údajů a použití cookies, který je dostupný zde.

Uživatelský účet vzniklý registrací v našem e-shopu může používat pouze osoba, jejímž jménem je zřízen.

NAŠE ZBOŽÍ

Na stránkách e-shopu se dozvíte veškeré potřebné informace týkající se zboží, zejména označení, parametry, cenu, způsob platby a způsob dodání.

Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků (daň z přidané hodnoty 21%). Do ceny zboží jsou započítány náklady spojené s platbami za zboží, které jsou závislé na poskytovateli platebních služeb; a náklady na dopravu.

U každého jednotlivého zboží je uvedena doba dodání.

NÁKUP ZBOŽÍ

Pokud jste spotřebitelem, považuje se nabídka našeho e-shopu za návrh na uzavření smlouvy. To znamená, že kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy nám prostřednictvím e-shopu odešlete objednávku.

Náš e-shop ovládáte jednoduše kliknutím na příslušné položky a grafické prvky e-shopu, které jsou zřetelně označeny podle jejich účelu (např. nákupní košík, “do košíku“, nebo „objednat“).

Zboží, které si v našem e-shopu vyberete a chcete si jej koupit, přidejte do nákupního košíku. V průběhu celého nákupu můžete do nákupního košíku nahlížet, rekapitulovat objednávku, přidávat a odebírat zboží, prohlížet zboží, které jste si vybrali ke koupi, jeho cenu, parametry a veškeré další informace. Kdykoli v průběhu celého nákupu, včetně okamžiku před samotným dokončením objednávky, jsou vám k dispozici všechny informace, na které odkazují tyto Podmínky; veškerý obsah e-shopu můžete prohlížet nezávisle na zboží v nákupním košíku.

Ve chvíli, kdy máte vybrané zboží vložené v nákupním košíku a chcete dokončit nákup, přejděte do nákupního košíku a postupujte podle pokynů k dokončení nákupu. V této fázi si můžete především zvolit způsob dodání a platby zboží. V okamžiku, kdy odešlete objednávku, považuje se kupní smlouva za uzavřenou a my vám následně zašleme potvrzení, že jsme vaši objednávku obdrželi.

Kdykoliv před odesláním objednávky máte možnost kontrolovat, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat, zejména údaje týkající se vás nebo vašeho nákupu.

V průběhu celého nákupu jsou vám na stránkách e-shopu k dispozici také následující informace:

platné Podmínky včetně všech příloh;

označení zboží;

cena zboží včetně všech daní a poplatků;

způsob platby a způsob dodání zboží;

další potřebné informace o nákupu a zboží;

údaje o právech z vadného plnění jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

údaje o funkčnosti a součinnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatřeních, které jsou prodávajícímu známy

náklady na prostředky komunikace na dálku

podmínky, lhůta a postup odstoupení od smlouvy

formulář pro odstoupení od smlouvy

V případě zjevného omylu nebo chyby v informacích týkajících se zboží, zejména v případě zjevně nízké ceny, si vyhrazujeme právo dodat zboží za podmínek v místě a čase obvyklých, to znamená zejména za obvyklou cenu a v obvyklém množství.

Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které kupujícímu vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující, a řídí se sazbami poskytovatelů anebo provozovatelů použitých komunikačních prostředků.

PLATBA ZBOŽÍ

Kupní cenu za zboží můžete zaplatit některou z následujících platebních metod:

on-line prostřednictvím platební karty - pomocí systému GoPay

bezhotovostním převodem na účet Máme rádi psy č.ú. 3903219349/0800 - pomocí systému GoPay

s odkladem platby až 14 dní - pomocí systému Twisto

hotově či platební kartou při osobním převzetí v prodejně Máme rádi psy - Újezd 11, Praha 5

dobírkou za 25,- Kč vč. DPH

Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem, kdy bude připsána na náš bankovní účet.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodání zboží probíhá prostřednictvím přepravní společnosti DPD.

Cena za dodání zboží je:

s DPD 99,- Kč vč. DPH

Doba dodání počíná běžet dnem, ve kterém si zboží objednáte a ve kterém je v případě platby on-line nebo platby předem kupní cena zaplacena a připsána na náš bankovní účet, pokud se tak stane do 16:00 hod. V ostatních případech začíná doba dodání běžet dnem následujícím po dni, ve kterém si zboží objednáte.

Dobou dodání se rozumí doba, po jejímž uplynutí zboží předáváme dopravci, nebo ve které je možné si zboží převzít osobně. Zboží označené jako „skladem“ nebo „ihned k dodání“ předáváme dopravci nebo si jej je možné převzít osobně následující pracovní den po splnění podmínek podle předcházejícího odstavce.

STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Pokud si přejete zrušit objednávku, která ještě nebyla vyřízena, tzn. zboží jsme ještě nepředali dopravci, neprodleně nás kontaktujte e-mailem, telefonicky či pomocí SMS zprávy na telefonní číslo +420 724 735 735, zprávou na Facebook stránce Máme rádi psy a uveďte číslo objednávky.

Bude-li to v našich možnostech, objednávku zrušíme; peníze vám vrátíme tak, že je do 1 pracovního dne odešleme zpět na účet, ze kterého jste zboží zaplatili, případně na kterém se dohodneme.

Musíme vás ovšem upozornit, že pokud stornujete objednávku, nesete náklady na vrácení kupní ceny, především tedy poplatky poskytovatelů platebních služeb.

Stornovat nelze objednávku týkající se zboží, které nemáme běžně skladem a objednali jsme jej pouze na základě individuálního požadavku kupujícího.

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

Ve vztahu ke zboží, které koupíte v našem e-shopu, vám odpovídáme za to, že zboží:

má vlastnosti a hodí se k účelu tak, tak jak uvádíme v e-shopu;

dodáme ve smluveném množství, míře nebo hmotnosti;

vyhovuje právním předpisům;

Má-li nové zboží vady, můžete jej reklamovat do 24 měsíců od převzetí. Lhůta pro reklamaci podle předchozí věty je pro použité spotřební zboží v délce 12 měsíců. Pokud je ovšem zboží zužitkovatelné a má vyznačenou dobu trvanlivosti, nebo dobu, po kterou lze použít, můžete jej reklamovat pouze po tuto vyznačenou dobu.

Pokud budete chtít zboží reklamovat, zabalte ho tak, aby bylo chráněno proti poškození, a zašlete nám ho na adresu výdejního místa, nebo nám ho po telefonické domluvě zaneste osobně.

Lhůta pro reklamaci se neuplatní na (i) vady, pro které je zboží zlevněno, (ii) vady způsobené běžným opotřebením, (iii) u zboží použitého na vady odpovídající běžné míře používání nebo opotřebení, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy zboží.

Má-li zboží vadu a tato se projeví do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Zjistíte-li při převzetí, že zásilka je nekompletní, nebo poškozená, informujte nás o tom co nejdříve, nejlépe do 48 hodin. Pozdější reklamace by bohužel nemusela být uznána.

Pokud je vaše reklamace oprávněná, máte právo na odstranění vady v případech, kdy je to možné, nelze-li vada odstranit, nebo se vyskytuje opakovaně, máte právo na dodání nového zboží; a v případech kdy není dodání nového zboží možné, nebo na tom netrváte, můžete požadovat přiměřenou slevu. V případech kdy vada nelze odstranit a není to neúměrné, nebo se vada vyskytuje opakovaně, máte právo od smlouvy odstoupit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud smlouvu uzavíráte jako spotřebitel, máte v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu; a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení nám musíte prokazatelné oznámit a nejpozději do 14 dní takové oznámení odeslat. Ve lhůtě do 14 dní od odstoupení od smlouvy nám také musíte předat nebo odeslat zboží, které jste do nás obdrželi a kterého se odstoupení týká. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy můžete také využít vzorový formulář, na nějž odkazujeme dále v těchto podmínkách.

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme vám peníze do 14 dní od odstoupení, pokud nám zboží předáte, nebo prokážete, že jste nám ho odeslali na naši adresu. Peníze vám vrátíme na účet, ze kterého jste původně objednávku uhradili nebo který si zvolíte, a to včetně nákladů na dodání, které jsme od vás na základě smlouvy přijali.

Musíme vás také upozornit, že v případě odstoupení od smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží, jakož i náklady, jestliže zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou nebo jste při objednávání zboží zvolili jiný než nejlevnější způsob dopravy.

V určitých případech nemůžete od smlouvy odstoupit, např. pokud se jedná o rychle se kazící zboží, nebo takové, které je znehodnoceno už pouhým otevřením obalu. Od smlouvy nemůžete odstoupit, zejména jedná-li se o dodání:

zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím;

zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

novin, periodik nebo časopisů.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na stránkách e-shopu nebo na něj můžete přejít kliknutím na tento odkaz.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě, že dojde mezi námi jako prodávajícím a vámi jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, jste oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz


NEWSLETTERY, COOKIES, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V průběhu registrace nebo objednávky zboží, můžete zaškrtnutím příslušného políčka dát najevo zájem o zasílání informačních e-mailů, týkajících se především našeho e-shopu a novinek ze světa zvířecích mazlíčků. Nebudete-li mít později zájem dostávat dále takovéto e-maily, sdělte nám to prostřednictvím odkazu, který pro takové účely každý e-mail obsahuje, a my vám již další zprávy zasílat nebudeme.

Při používaní našeho e-shopu souhlasíte s ukládáním tzv. cookies na váš počítač.

Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Souhlas se zpracování osobních údajů a Cookies.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podmínky jsou nedílnou součásti kupní smlouvy v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ; a jsou závazné v celém svém rozsahu, včetně všech jejich příloh.

Prodávající nezaručuje nepřetržitý provoz e-shopu a vyhrazuje si právo, kdykoliv jeho provoz ukončit.

Jakékoliv slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivého zboží, individuální slevy nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu s třetími stranami, nelze vzájemně kombinovat.

Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně v českém jazyce. Jednotlivé smlouvy po jejich uzavření archivujeme v elektronické podobě s tím, že archivované smlouvy nezpřístupňujeme.

Nejsme vázáni žádným kodexem profesních nebo jiných organizací, ani takových organizací nejsme členy.

Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem; a pro řešení sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím na základě kupní smlouvy je příslušný soud v ČR.

 

Podmínky ze dne 4. 5. 2016 verze 2.0